Znaleziono 2 artykuły

Kazimierz Franczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorytaryzm a percepcja nowych ruchów religijnych przez katolicką młodzież akademicką Tadeusz Doktór Kazimierz Franczak s. 167-178
Udział cech osobowościowych i form religijności w radzeniu sobie ze stresem : badania empiryczne policjantów Kazimierz Franczak s. 443-458