Znaleziono 1 artykuł

Wasyl Franczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona gospodarki w ustawodawstwie karnym Ukrainy i Polski (cechy wspólne i różnice) Wasyl Franczuk s. 143-159