Znaleziono 3 artykuły

Monika Frania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane dylematy współczesnej edukacji w kontekście "zmediatyzowanej rzeczywistości" Monika Frania s. 81-94
Raport z VII Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii, Sulejów 2009 Monika Frania s. 211-213
Znaczenie szkolnej edukacji medialnej w kontekście rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Monika Frania s. 301-312