Znaleziono 1 artykuł

Czesław Frankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stosunek hetmana Tarnowskiego do reformy Kościoła w XVI wieku i jej przedstawicieli", Kazimierz Hartleb, "Kwartalnik Historyczny", R. XXVI, z. 3 : [recenzja] Czesław Frankiewicz Kazimierz Hertleb (aut. dzieła rec.) s. 377-380