Znaleziono 5 artykułów

Ewa Frankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Distance Education in Poland, the Integrity of a student, the Pupil and Material Situation at Schools Ewa Frankiewicz Ryszard Kucha s. 25-32
Pies jako istota społeczna we współczesnej rodzinie polskiej Ewa Frankiewicz s. 27-39
"Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania", Zofia Frączek, Barbara Lulek, Rzeszów 2013 : [recenzja] Ewa Frankiewicz Zofia Frączek (aut. dzieła rec.) Barbara Lulek (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Ciernistą drogą : wychowanie narodowe dzieci i młodzieży ukraińskiej w Galicji i II Rzeczypospolitej (1848 -1939)", Chepil M., Lublin 2011 : [recenzja] Ewa Frankiewicz Chepil M. (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Recenzja monografii Oresty Karpenko, „Pedahohyczny ideji Germana Gmajnera (1919–1986)” Ewa Frankiewicz Ryszard Kucha Oresta Karpenko (aut. dzieła rec.) s. 289-292