Znaleziono 2 artykuły

J. Frankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje Apostolskie : Listy św. Pawła", red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa [b.r.] : [recenzja] Michał Czajkowski J. Frankowski (aut. dzieła rec.) S. Mędala (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Księgi historyczne Starego Testamentu", cz. 1, "Dziejopisarstwo izraelskie : Księgi : Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów", opracowali T. Brzegowy, J. Łach, S. Wypych, [w:] "Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych", t. 2, red. J. Frankowski, S. Wypych, Warszawa 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach T. Brzegowy (aut. dzieła rec.) J. Frankowski (aut. dzieła rec.) S. Wypych (aut. dzieła rec.) J. Łach (aut. dzieła rec.) s. 379-385