Znaleziono 1 artykuł

Mateusz Fras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. (C - 463/06), FBTO Schadeversekeringen N.V. Mateusz Fras s. 159-173