Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ kryzysu finansowego na zmiany w otwartych funduszach emerytalnych Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk s. 311-321
Możliwość wykorzystania miernika Jensena do oceny działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk s. 515-523