Znaleziono 2 artykuły

Georges Friedmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maszyna i człowiek. Problem człowieka w cywilizacji maszynowej", Georges Friedmann, Warszawa 1960 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowacka Georges Friedmann (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Le travail en miettes : spécialisation et loisirs", Georges Friedmann, Paris 1956 : [recenzja] Jan Szczepański Georges Friedmann (aut. dzieła rec.) s. 361-363