Znaleziono 5 artykułów

Marek Fritzhand

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o „dobre racje” w etyce Marek Fritzhand s. 21-47
O niewłaściwych metodach krytyki tak zwanej „etyki neopozytywistycznej” Marek Fritzhand s. 45-56
Materializm, metafizyka, etyka Marek Fritzhand s. 47-58
Emotywizm a marksizm Marek Fritzhand s. 89-127
Kronika szkiców i polemik Stanisław Soldenhoff Marek Fritzhand (aut. dzieła rec.) s. 272-274