Znaleziono 2 artykuły

I.T. Frołow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Oczerki metodołogii białogiczeskowo issledowanija: (sistema metodow biołogii)", I.T. Frołow, Moskwa 1965 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga I.T. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Organiczeskij determinizm, teleologija i celowoj podchod w issledowanii", I.T. Frołow, "Woprosy Fiłosofii" 10 (1970) : [recenzja] Sz. W. Ślaga I.T. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 308-310