Znaleziono 8 artykułów

Henryk Fros

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O miejsce dla kultu świętych Henryk Fros s. 73-85
Hagiografia w nowej perspektywie źródłoznawczej Henryk Fros s. 109-110
Źródła "Żywotów Świętych" Piotra Skargi Henryk Fros s. 172-194
"Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques", red. Roger Aubert, Paris : [recenzja] Henryk Fros Roger Aubert (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Missel de la semaine", oprac. Pierre Jounel, Paris 1975 : [recenzja] Henryk Fros Pierre Jounel (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Geschichte des Bistums Breslau", Werner Marshall, Stuttgart 1980 : [recenzja] Henryk Fros Werner Marshall (aut. dzieła rec.) s. 215
"Na ścieżkach odnowy", Teresa Ledóchowska, Kraków 1980 : [recenzja] Henryk Fros Teresa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Die Reformation in Oberschliesen. Ausbreitung und Verlauf", Othmar Karzel, Würzburg 1979 : [recenzja] Henryk Fros Othmar Karzel (aut. dzieła rec.) s. 233-234