Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Frukacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reportaż "skonwergowany" : "Dzienniki kołymskie" J. Hugo-Badera jako hybryda medialna Katarzyna Frukacz s. 139-153
Między literackością a podmiotowością : nowy wymiar "skażenia" polskiego reportażu : (na przykładzie "Zapisków na biletach" Michała Olszewskiego) Katarzyna Frukacz s. 153-166