Znaleziono 3 artykuły

Edmund Fryckowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Śniadecki o etyce zawodowej uczonego i nauczyciela Edmund Fryckowski s. 23-34
Refleksje nad pracą w polskiej myśli społeczno-filozoficznej : przegląd problematyki Edmund Fryckowski s. 147-150
"Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego", Edmund Fryckowski, Bydgoszcz 1985 : [recenzja] Lesław Gruszczyński Edmund Fryckowski (aut. dzieła rec.) s. 235-237