Znaleziono 1 artykuł

Janusz A. Frykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z przeszłości parafii unickiej w Wieprzowie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych Janusz A. Frykowski s. 43-61