Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Fuchs

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter prawny art. 814 k.c. : rozważania na temat czasowych aspektów odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Dariusz Fuchs s. 92-103
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle orzecznictwa sądowego Dariusz Fuchs s. 123-145
Ewolucja reguł konkurencji w odniesieniu do europejskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych Dariusz Fuchs s. 169-185
Dopuszczalność roszczeń regresowych instytucji zabezpieczenia społecznego z państw UE wobec polskiego ubezpieczyciela OC ubezpieczonego - odpowiedzialnego za szkodę Dariusz Fuchs s. 191-202
Pojęcie ryzyka i jego umiejscowienia (lokalizacji) w prawie ubezpieczeń gospodarczych Dariusz Fuchs s. 237-254
Kronika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2005 Dariusz Fuchs s. 351-357