Znaleziono 14 artykułów

Marian Fuks

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa żydowska w Polsce XIX i pierwszej połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej) Marian Fuks s. 27-55
Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce Marian Fuks s. 35-52
"Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", Marian Fuks, Warszawa 1979 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 85-88
Regnis czyli Singer (Bernard Singer) Marian Fuks s. 89-95
Profesor Peretz (Adolf Peretz) Marian Fuks s. 96-100
Żydowska prasa w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce (1940-1943) Marian Fuks s. 99-115
"Preliminary inventory of the Jewish daily and periodical press published in the Polish language 1823-1982", oprac. P. Glikson, Jeruzalem 1983 : [recenzja] Marian Fuks Paul Glikson (aut. dzieła rec.) s. 105-108
"Preliminary Inventory of Yiddish Dailies and Periodicals Published in Poland between the Two World Wars = Reszime fun cajtungen un cajtszriftn arojgegeben ojf jidisz in Pojln cwiszn bajde welt-milchomes", oprac. Yechiel Szeintuch, Jerusalem 1986 : [recenzja] Marian Fuks Yechiel Szeintuch (aut. dzieła rec.) s. 141-142
Prasa żydowska w Polsce lat 1918-1939 : jej rola i miejsce w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju Marian Fuks s. 175-185
Warszawska prasa żydowska w języku polskim Marian Fuks s. 205-237
"Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce", Marian Fuks, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 220
"Prasa żydowska w Polsce XIX i połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej)", Marian Fuks, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 12 (1973) : [recenzja] Andrzej Notkowski Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 254
Złota księga polskiego judaizmu Marian Fuks Tadeusz Skoczek Joanna Podolska (aut. dzieła rec.) Aleksander B. Skotnicki (aut. dzieła rec.) Marek Szukalak (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", Marian Fuks, Warszawa 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 439