Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Furier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"I wojna światowa na Bałkanach : działania militarne i polityczne w latach 1914-1918 : studia i materiały", red. Andrzej Krzak, Szczecin 2014 : [recenzja] Andrzej Furier Andrzej Krzak (aut. dzieła rec.) s. 109-113
Kultura gruzińska a europejska — z historii wzajemnych oddziaływań Andrzej Furier s. 119-139