Znaleziono 27 artykułów

Wojciech Furman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia Wojciech Furman s. 26-36
Regional dailies on the activities by the Podkarpacie deputies to the European Parliament Wojciech Furman s. 37-48
Spór o media publiczne w publikacjach dwóch polskich tygodników opinii z pierwszej połowy 2016 roku Wojciech Furman s. 45-55
Dwa typy stowarzyszeń społecznych w publikacjach tygodnika "Polityka" Wojciech Furman s. 48-58
Pojęcie linii redakcyjnej oraz poszukiwanie jej obrazu w polskiej opinii publicznej i czasopiśmie branżowym w 2017 roku Wojciech Furman s. 82-94
Uzasadnianie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej : analiza zawartości trzech tygodników lokalnych Wojciech Furman s. 89-101
Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego Wojciech Furman s. 99-108
An Observer or a Participant? Two Approaches to Journalist Objectivism Wojciech Furman s. 109-119
Sprawozdanie z konferencji „Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie”, 24-25 października 2014 roku, Rzeszów Wojciech Furman s. 120-123
"Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku", Bohdan Hud, Lwów-Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Furman Bohdan Hud (aut. dzieła rec.) s. 134-136
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Setting the Agenda : the Mass Media and Public Opinion", Maxwell McCombs, Cambridge 2004 : [recenzja] Wojciech Furman Maxwell McCombs (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Media lokalne i regionalne a demokracja na szczeblu lokalnym", red. Wojciech Furman, Kazimierz Wolny, Rzeszów 1998 : [recenzja] Bogdan Borowik Wojciech Furman (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wolny (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Pferde zwischen den Fronten", Ehrenfried Brandts, München 2007 : [recenzja] Wojciech Furman Ehrenfried Brandts (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Pragmatyka reklamy", Jacek Grębowiec, Kraków 2017 : [recenzja] Wojciech Furman Jacek Grębowiec (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych”, 8 kwietnia 2014 r., Rzeszów Wojciech Furman Paweł Kuca s. 147-148
"Dwie dekady przemian : monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968-1989)", Jakub Czopek, Rzeszów 2017 : [recenzja] Wojciech Furman Jakub Czopek (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Epistemologia komunikacji medialnej : perspektywa ewolucyjna", Jan Pleszczyński, Lublin 2013 : [recenzja] Wojciech Furman Jan Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski, 3–10 lipca 2016 roku Wojciech Furman s. 172-175
"Deliberacja i rządzenie wielopasmowe : teoria i praktyka", Jacek Sroka, Wrocław 2009 : [recenzja] Wojciech Furman Jacek Sroka (aut. dzieła rec.) s. 179-182
Druga polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Lwów Wojciech Furman s. 206-210
Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium studenckie: „Polska, Niemcy i Ukraina w procesie integracji europejskiej”, Rzeszów, 12–18 września 2004 roku Wojciech Furman s. 242-243
Polish-German-Ukrainian student seminar: „Poland, Germany and Ukraine in the process of European integration”, Rzeszów, 12–18 September 2004 Wojciech Furman s. 244-245
"Kreowanie informacji : media relations", Wojciech Jabłoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Wojciech Furman Wojciech Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Rzecznik prasowy : teoria i praktyka", Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj, Rzeszów 2003 : [recenzja] Wojciech Furman Joanna Barbara Hałaj (aut. dzieła rec.) Henryk Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Konferencja naukowa nt. Media krajów Grupy Wyszehradzkiej w nowej Europie Wojciech Furman s. 309-310
"Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert", Stephan Weichert, Leif Kramp, Hans-Jürgen Jakobs (red.), Göttingen 2010 : [recenzja] Wojciech Furman Hans-Jürgen Jakobs (aut. dzieła rec.) Leif Kramp (aut. dzieła rec.) Stephan Weichert (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka", Zbigniew Bauer, Kraków 2009 : [recenzja] Stanisław Bauer Wojciech Furman s. 374-377