Znaleziono 2 artykuły

Joanna Furtak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Park naukowo-technologiczny jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu Joanna Furtak s. 121-132
Współpraca samorządu terytorialnego i banku komercyjnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego Joanna Furtak s. 247-269