Znaleziono 26 artykułów

Paweł Góralczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek drogą Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II Paweł Góralczyk s. 8-21
Prawo moralne a sumienie w encyklice "Veritatis splendor" Paweł Góralczyk s. 39-49
Eucharystia źródłem miłości małżeńskiej Paweł Góralczyk s. 49-59
Główne nurty teologii moralnej po Vaticanum II Paweł Góralczyk s. 57-69
Odkryć w sobie niepowtarzalną godność Paweł Góralczyk s. 59-70
Dylemat ludzki : lęk przed utratą wartości Paweł Góralczyk s. 67-78
Twierdzenia empiryczne, filozoficzne i teologiczne w katolickiej nauce społecznej Paweł Góralczyk s. 75-92
Oryginalność wiary chrześcijańskiej Paweł Góralczyk s. 77-93
Afirmacja drugiego człowieka Paweł Góralczyk s. 80-95
Etyka serca Paweł Góralczyk s. 101-112
Uniwersytety a kulturowa jedność Europy Paweł Góralczyk s. 107-120
Dylematy życia ludzkiego Paweł Góralczyk s. 135-146
Kompromis etyczny Paweł Góralczyk s. 171-184
"Ausweglos? Zur Pastoral bei Scheidung und Wiederverheiratung", Bernhard Häring, Freiburg-Basel-Wien 1990 : [recenzja] Paweł Góralczyk Bernhard Häring (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna", T. 5: "Służba Bogu i otwarcie się na świat", T. 6: "Życie osobiste i współżycie międzyludzkie", Stanisław Olejnik, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Góralczyk Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle", Paweł Góralczyk, Ząbki : [recenzja] Eugeniusz Weron Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Moralne przesłanie nowej ewangelizacji : wezwanie do odnowy Kościoła i świata", Krzysztof Jeżyna, Lublin 2002 : [recenzja] Paweł Góralczyk Krzysztof Jeżyna (aut. dzieła rec.) s. 204-210
"Orędzie moralne Jezusa Chrystusa", Andrzej Dziuba, Warszawa 1996 : [recenzja] Paweł Góralczyk Andrzej Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II", Andrzej Derdziuk, Lublin 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku", Sławomir Nowosad, Lublin 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Sławomir Nowosad (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Człowiek w dynamizmie cnoty : aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej", Mirosław Mróz, Toruń 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka", Andrzej Siemieniewski, Wrocław 1997 : [recenzja] Paweł Góralczyk Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Możliwość uwzględnienia założeń systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej", Paweł Góralczyk, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 260-264
Rozbrat między wiarą a aktywnością świecką Paweł Góralczyk s. 347-359
"Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle", Paweł Góralczyk, Ząbki 1995 : [recenzja] Henryk Skorowski Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Możliwość uwzględzniania założeń systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej", Paweł Góralczyk, Poznań 1989 : [recenzja] Józef Zabielski Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 382-385