Znaleziono 50 artykułów

Janusz Górecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drugie robocze spotkanie Mikulčice - Ostrów Lednicki : Mikulčice 25-26 V 2001 r. Janusz Górecki Zofia Kurnatowska Lumir Poláček Jíři Sláma s. 11-28
Rzeźbiony grzebień z Ostrowa Lednickiego - próba interpretacji Janusz Górecki s. 13-44
Mateusz Łastowiecki (1934-2011) Janusz Górecki s. 17-21
Profesor dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska (09.06.1932-11.08.2013) Janusz Górecki s. 17-21
Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 21-45
Ostrów Lednicki na tle wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej rynny Jeziora Lednickiego Janusz Górecki s. 29-41
Kultowo-rezydencjonalny ośrodek pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 31-35
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 1, zespół pałacowy, gród, AZP 50-32/22, St. 2: podgrodzie, AZP: 50-32/23 Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 70-71
Problem siatki arowej na przykładzie Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 71-76
Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 22, AZP 50-32/104 Janusz Górecki s. 73
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jubileusz uroczystości 1050. rocznicy chrztu Polski na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 75-86
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 1 (gród, AZP 50-32/22, St. 2 (podgrodzie), AZP 50-32/23 Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 82-83
Ze studiów nad rozwojem, pochodzeniem oraz funkcją trzyczęściowych rogowych pojemników okresu wczesnego średniowiecza Janusz Górecki s. 85-129
Dziekanowice, st. 22, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104 Janusz Górecki Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 85-86
Na marginesie lednickich odkryć - kilka uwag w kwestii urządzeń chrzcielnych z Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki s. 103-136
Zagospodarowanie grodziska radzimskiego jako obiektu turystycznego Janusz Górecki s. 103-110
Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki s. 107-127
Preromańskie pochówki panujących i dostojników w tzw. II kościele na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 117-132
Okruchy świętości : relikwie Drzewa Krzyża Świętego : Stauroteka z Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki s. 129-136
Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. poznańskie Janusz Górecki Maciej Hennenberg Jacek Wrzesiński s. 130-131
Imielenko, gm. Łubowo, woj. poznańskie Janusz Górecki Mateusz Łastowiecki s. 131
Nekropola tzw. II kościoła na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 137-156
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1, wykop I/83, II/85 Edwin Dzięciołowski Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 139-140
Ostrów Lednicki, woj. poznańskie Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 139
Badania podwodne jeziora Lednica - nowe otwarcie w 2017 roku : kolejny most w akwenie lednickim Janusz Górecki s. 143-148
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursów Sybilla 2011 oraz Izabella 2011 Janusz Górecki s. 145-148
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1. Wykop I/83, II/86, III/86 Janusz Górecki P. Patan Jacek Wrzesiński s. 152-153
Cmentarzysko ludności kultury wschodniopomorskiej w Chłapowie, gm. Dominowo, woj. poznańskie Janusz Górecki s. 165-201
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1 wykop I/83, II/87, III/87 (gród). Stanowisko 2 (podgrodzie) Janusz Górecki P. Patan Jacek Wrzesiński M. Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 167-168
Ostrów Lednicki, woj. poznańskie Janusz Górecki Bohdan Urbanik Jacek Wrzesiński s. 170
    Zacytuj
  • Udostępnij
Premiera filmu "Wyspa władców" Janusz Górecki s. 175-177
Konferencja "Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych" (Gniezno-Lednica, 11-12 czerwca 2013) Janusz Górecki s. 183-185
Interdyscyplinarne badania Ostrowa Lednickiego i jego osadniczego zaplecza Edwin Dzięciołowski Janusz Górecki s. 185-199
Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. poznańskie Janusz Górecki Maciej Hennenberg Jacek Wrzesiński s. 188-189
Gródek na Ledniczce Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 197-246
Ostrów Lednicki, st. 1, wykop I/97, gm. Łubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32 Janusz Górecki s. 211
Konferencja "Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego" : (Gniezno, 5-6 czerwca 2014) Janusz Górecki s. 213-216
"Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej", Janusz Górecki, Poznań : [recenzja] Andrzej Buko Janusz Górecki (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Muzeum Pierwszych Piastów w dokumentalnej produkcji filmowej Janusz Górecki s. 269-271
"Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza" - nowa archeologiczna ekspozycja stała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Janusz Górecki s. 273-276
Wystawa "Wyspa władców. Ostrów Lednicki" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Muzeum Regionalnym w Wągrowcu Janusz Górecki s. 281-284
U stóp Wawelu : wystawa "Wyspa władców. Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów" w Krakowie Janusz Górecki s. 291-293
Wystawa "Wyspa władców. Ostrów Lednicki - siedziba pierwszych Piastów" w muzeach Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski i Podlasia Janusz Górecki s. 331-335
Z notatnika podróży - Morawy 2001 Janusz Górecki s. 339-340
Wystawa "Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości" Janusz Górecki s. 349-351
"Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów" : wystawa ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów w województwie podkarpackim Janusz Górecki s. 353-355
Odkrycie cmentarzyska szkieletowego w Fałkowie, gm. Łubowo, stan. 18 Janusz Górecki s. 397
Lednicka łódź - powrót do źródeł Janusz Górecki s. 401-403
Gazyfikacja gminy Łubowo - nadzory archeologiczne Janusz Górecki s. 405
Goście z Brna Janusz Górecki s. 477-478