Znaleziono 6 artykułów

Maciej Górka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy polskie jako sądy Unii Europejskiej : (na tle doświadczeń przedakcesyjnych) Maciej Górka Cezary Mik s. 7-53
Rozstrzyganie sporów w ramach systemu prawnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Maciej Górka s. 75-104
Rola Europejskiej Agencji Oceny Produktów Leczniczych w procedurze dopuszczania leków do obrotu w Unii Europejskiej Maciej Górka s. 131-158
"Kary pieniężne w prawie antymonopolowym (w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w europejskim prawie wspólnotowym", Małgorzata Król-Bogomilska, Warszawa 2001 : [recenzja] Maciej Górka Małgorzata Król-Bogomilska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Wyrok wstępny Trybunału Sprawiedliwości z 12.9.2000 r. w sprawie C-366 Maciej Górka s. 295-300
Wyrok w sprawie C-361 Maciej Górka s. 317-327