Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Górnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, opracował Roman Pollak, Wrocław 1954, wydanie drugie, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 109, s. CXXXIII, 1 nlb., 517 : [recenzja] Janusz Pelc Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, oprac. Roman Pollak, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Brahmer Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 283-291
Wendego Biblioteka klasyków polskich : "Pisma polskie wybrane", Jan Kochanowski, Warszawa 1914 ; "Wybór pism wierszem i prozą", Mikołaj Rej, Warszawa 1914 ; "Flis, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze", S. F. Klonowicz, Warszawa 1914 ; "Dworzanin polski, Rozmowa o elekcyey i Dzieje w Koronie polskiej w wyborze", Łukasz Górnicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Sebastian Fabian Klonowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Dzieje w Koronie Polskiej", Łukasz Górnicki, opracował Henryk Barycz, Wrocław 1950, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 124, s. LXIV, 157, wydanie drugie : [recenzja] Roman Pollak Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) s. 726-728