Znaleziono 13 artykułów

Adam Górny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja we wdrażaniu odpowiedzialności społecznej Adam Górny s. 23-31
Informacja w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wymagań koncepcji TQM Adam Górny s. 27-35
Odpowiedzialność społeczna w MSP : wybrane aspekty realizacji wymagań Adam Górny s. 41-50
Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy Adam Górny s. 43-56
Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy Adam Górny Włodzimierz Sobczak s. 61-71
Zarządzanie informacją w ujęciu systemowym : (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009) Adam Górny s. 72-81
Informacja w systemowym kształtowaniu środowiska wykonywania pracy Adam Górny s. 197-205
Klient wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy Adam Górny s. 203-212
Doskonalenie jakości usług : podejście systemowe Adam Górny s. 205-214
Time Based Management : ocena korzyści dla małych przedsiębiorstw Adam Górny Katarzyna Springer s. 233-240
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Adam Górny s. 295-302
Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji społecznej odpowiedzialności biznesu : (specyfika wymagań dla przedsiębiorstw grupy MŚP) Adam Górny s. 347-354
Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością : (specyfika małych przedsiębiorstw) Adam Górny s. 411-419