Znaleziono 16 artykułów

Halina Górska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje wileńskiej lewicy : od <Żagarów> do <Poprostu> Halina Górska s. 45-61
"Policing prostitution in nineteenth-century Paris", Jill Harsin, Princeton 1985 : [recenzja] Halina Górska Jill Harsin (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Żenskij wopros w Rossii 50-60-je gody XIX w.", G. A. Tiszkin, Leningrad 1984 : [recenzja] Halina Górska G. A. Tiszkin (aut. dzieła rec.) s. 346-347
"Gorodskoje samouprawlenije w Rossii w 60-ch - naczale 90-ch godow XIX w. Prawitielstwiennaja politika", W. A. Nardowa, Leningrad 1984 : [recenzja] Halina Górska W. A. Nardowa (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Razwitije promyszlennosti i torgowli w lewobiereżnych rajonach mołdowskogo Podniestrowia w porieformiennyj period (1861-1905 gg)", I. I. Żarkuckij, Kisziniew 1985 : [recenzja] Halina Górska I. I. Żarkuckij (aut. dzieła rec.) s. 348
"Women, Marriage and Politics 1860-1914", Pat Jalland, Oxford 1986 : [recenzja] Halina Górska Pat Jalland (aut. dzieła rec.) s. 384-389
"Mothers and daughters. Women of the intelligentsia in nineteenth century Russia", Barbara Alpern Engel, Cambridge 1983 : [recenzja] Halina Górska Barbara Alpern Engel (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Feminists Despite Themselves: Women in Ukrainian Community Life 1884-1939", Martha Bohachevsky-Chomiak, Edmonton 1988 : [recenzja] Halina Górska Martha Bohachevsky-Chomiak (aut. dzieła rec.) s. 597-602
"Raboczije Urała w pieriod domonopolisticzeskogo kapitalizma 1861-1900. (Czislennost, sostaw, położenije)", D. W. Gawriłow, Moskwa 1985 : [recenzja] Halina Górska D. W. Gawriłow (aut. dzieła rec.) s. 614-615
"Strategy and supply. The Anglo-Russian alliance, 1914-1917", Keith Neilson, London 1984 : [recenzja] Halina Górska Keith Neilson (aut. dzieła rec.) s. 616
"Krizis agrarnoj politiki carizma nakanunie pierwoj rossijskoj riewolucji". M. S. Simonowa, Moskwa 1987 : [recenzja] Halina Górska M. S. Simonowa (aut. dzieła rec.) s. 632
"Ministerstwo Justicii Rossiskoj Impierii 1802-1917 gg. Istoriko-prawoje issliedowanije", N. N. Jefremowa, Moskwa 1983 : [recenzja] Halina Górska N. N. Jefremowa (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"Burżuaznaja pressa Rossii i krupnyj kapitał. Koniec XIX w.-1914 g.", A. N. Bochanow, Moskwa 1984 : [recenzja] Halina Górska A. N. Bochanow (aut. dzieła rec.) s. 641-642
"Gosudarstwiennyj stroj i politiko-prawowyje idei Rossii wtoroj połowiny XIX stoletija", Woroneż 1987 : [recenzja] Halina Górska s. 790-791
"Imperial Diplomacy. Rosebery and the Failure of Foreign Policy", Gordon Martel, Kingston 1986 : [recenzja] Halina Górska Gordon Martel (aut. dzieła rec.) s. 791
"Civil-Military Conflict in Imperial Russia 1881-1914", William C. Fuller Jr., Princeton 1985 : [recenzja] Halina Górska William C. Fuller (aut. dzieła rec.) s. 792