Znaleziono 18 artykułów

Ryszard Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Badań Literackich w roku 1988 Ryszard Górski s. 5-15
Folklore and National Culture : the Polish Example Ryszard Górski Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 7-13
Z prac Zakładu Literatury Ludowej IBL PAN Ryszard Górski Helena Kapełuś s. 8-11
Współpraca naukowa IBL z zagranicą w latach 1971-1975 Ryszard Górski s. 21-31
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
Folklore Studies 1945-1970 Ryszard Górski Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 173-203
"Oskar Kolberg wobec literatury ludowej", Ryszard Górski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 195
Wprowadzenie do dyskusji Ryszard Górski s. 197-202
[Redakcja "Tekstów"...] Ryszard Górski s. 206
"O badaniu folkloru w ostatnim ćwierćwieczu", Ryszard Górski [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Oskar Kolberg. zarys życia i działalności", Ryszard Górski, Warszawa 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Русская народная драма XVIII-XX веков. Тексты прес и описания представлений", редакция, вступительная статьа и комментарии П. Н. Беркова, Москва 1953, s. 355 : [recenzja] Ryszard Górski П. Н. Берков (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Dramat ludowy XIX wieku", Ryszard Górski, indeks zestawiła Anna Wróblewska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, 23, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 240, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Tadeusz Sivert Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Anna Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 300-304
W dniach 15-16 grudnia 1980 roku Ryszard Górski s. 304-306
"Syn Mazowsza. Opowieść o Romanie Zmorskim", Henryk Syska, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 201, 3 nlb. : [recenzja] Ryszard Górski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 577-581
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651