Znaleziono 3 artykuły

Artur Gąsiorkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eksploracja danych internetowych jako metoda zwiększenia przewagi konkurencyjnej systemów handlu elektronicznego B2C Artur Gąsiorkiewicz Katarzyna Rostek s. 90-96
Wybrane problemy budowy systemów e-administracji na przykładzie platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej Artur Gąsiorkiewicz s. 188-195
Czynniki kształtujące ruch (web-traffic) i ich wpływ na poziom konwersji w serwisach www systemów handlu elektronicznego w segmencie B2C Artur Gąsiorkiewicz s. 637-645