Znaleziono 11 artykułów

Natalia Gąsiorowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie nauczania historji społeczno-gospodarczej w szkole zawodowej Natalia Gąsiorowska s. 40-49
"Wolność druku w Królestwie kongresowem 1815-1830", Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1916 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Natalia Gąsiorowska s. 226-228
Literatura historyczna popularna 1900-1919 Natalia Gąsiorowska s. 233-266
"The Economic Development of France and Germany 1815-1914", J. H. Clapham, Cambridge 1945 : [recenzja] Natalia Gąsiorowska J. H. Clapham (aut. dzieła rec.) s. 346-348
Pierwotne osadnictwo Polski w literaturze współczesnej Natalia Gąsiorowska s. 353-375
Układ sił i stosunków wytwórczych w epoce Oświecenia polskiego Natalia Gąsiorowska s. 365-391, 493-495
"Górnicy i Hutnicy w Królestwie Polskim 1864-1866", Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1957 : [recenzja] Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) s. 380
"Dwa wosstanija silleskich tkaczej, 1793-1844", S. B. Kan, ANSSSR 1948 : [recenzja] Natalia Gąsiorowska S. B. Kan (aut. dzieła rec.) s. 385-394
Mieszczaństwo w powstaniu styczniowym Natalia Gąsiorowska s. 526-543
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. N. Gąsiorowskiej, T. I: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna 1864-1900"; cz. I, wyd. Ż. Kormanowska, J. Łukasiewicz, I. Pietrzak-Pawłowska ; cz. II, wyd. H. Altman [et al.], Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) Ż. Kormanowa (aut. dzieła rec.) I. Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) J. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 726-731