Znaleziono 6 artykułów

Eugeniusz Gąsiorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieża jako problem konserwatorski Eugeniusz Gąsiorowski s. 3-12
Panorama Torunia z epitafium Neisserów z 1594 roku Eugeniusz Gąsiorowski s. 73-98
Ruina jako miejsce pamięci i pomnik Eugeniusz Gąsiorowski s. 163-175
Odbudowa włoskich zespołów staromiejskich po zniszczeniach II wojny światowej Eugeniusz Gąsiorowski s. 243-253
Problemy ochrony zabytków w Etiopii Eugeniusz Gąsiorowski s. 295-298
List do Redakcji Eugeniusz Gąsiorowski s. 315