Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Główka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Duchowieństwo parafialne w diecezji poznańskiej na przełomie XVI i XVII w.”, Stanisław K. Olczak, Lublin 1990 : [recenzja] Dariusz Główka Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 332-335
„Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i 1. poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 1: Prałaci”, Andrzej Radzimiński, Toruń 1991 : [recenzja] Dariusz Główka Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-571
„Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614”, oprac. Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1991 : [recenzja] Dariusz Główka Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 576-577