Znaleziono 2 artykuły

Henryk Głębocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL Antoni Dudek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Henryk Głębocki Łukasz Kamiński Grzegorz Waligóra s. 33-67
Zaginiony reptularz Juliusza Słowackiego z podróży na wschód (1836-1837) - odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich Henryk Głębocki s. 143-164