Znaleziono 5 artykułów

Ewa Gładkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka - potrzebna czy niepotrzebna pamięć miejsca? Ewa Gładkowska s. 207-217
Zmysły otwarte na piękno Ewa Gładkowska K. Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Pamięć i utopia Mieczysław Jagłowski Ewa Gładkowska (aut. dzieła rec.) E. Kruk (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Oblicza Realnego we współczesnej sztuce = The Images of the Real in the Modern Art Ewa Gładkowska s. 341-349
"Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego", Ewa Gładkowska, Olsztyn 2003 : [recenzja] Joanna Szydłowska Ewa Gładkowska (aut. dzieła rec.) s. 595-602