Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Gładkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
dziedzictwo kulturowe jako część osobowości i jego instrumentalizacja w życiu społeczno-politycznym Krzysztof Gładkowski s. 13-31
Świecki charakter państwa a wolność religijna Krzysztof Gładkowski s. 119-130
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tadeusz Dajczer Marian Faliszek Krzysztof Gładkowski Władysław Kowalak s. 151-164
Mazurski tygiel religijno-wyznaniowy Krzysztof Gładkowski s. 223-229
"Kanzel/Ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku", Krzysztof Gładkowski, Olsztyn 2008 : [recenzja] Maciej Rynarzewski Krzysztof Gładkowski (aut. dzieła rec.) s. 565-567