Znaleziono 2 artykuły

Janusz Gładyszowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych na tle Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Janusz Gładyszowski s. 10-15
Opinia prawna Komisji Prawnej ORA w Krakowie w kwestii obowiązków adwokata wyznaczonego z urzędu do sporządzenia i podpisania kasacji Janusz Gładyszowski s. 169-170