Znaleziono 5 artykułów

Paweł Głodek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MŚP : perspektywa europejska Paweł Głodek Katarzyna Łobacz s. 11-29
Firma "spin off" : wybrane uwarunkowania i klasyfikacja Paweł Głodek s. 45-55
Uwarunkowania strategiczne akademickich firm spin-off : kierunki dyskusji Paweł Głodek s. 53-64
Polityka innowacyjna unii europejskiej : cele i instrumenty Paweł Głodek s. 59-73
Uczelniany "scouting" wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej Paweł Głodek Magdalena Wiśniewska s. 279-292