Znaleziono 13 artykułów

Czesław Głombik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Scholastyka i współczesność : (w nawiązaniu do najnowszej reedycji dzieła Martina Grabmanna) Czesław Głombik s. 69-98
Droga życia i zainteresowania badawcze Jana Adamskiego Czesław Głombik s. 109-130
Ludwig Ott i spuścizna pisarska Martina Grabmanna Czesław Głombik s. 139-164
Zagadnienie "rzeczy samej w sobie" w transcendentalizmie Immanuela Kanta : [recenzja] Czesław Głombik s. 144
W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku Barbara Szotek Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 196-200
Wiedeń i neoscholastyka polska Czesław Głombik s. 199-225
"Stanisław Brzozowski w kręgu marksistowskiej inspiracji filozoficznej", Czesław Głombik, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Marzęcka Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 216
Idea perfekcjoryzmu i jej kontekst historyczny Czesław Głombik s. 221-236
    Zacytuj
  • Udostępnij
Miejsce Zygmunta Goliana w neoscholastyce polskiej Czesław Głombik s. 229-248
Tomizm i Słowianie Ryszard Jadczak Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Ciągle nieznana filozofia polska Józef A. Dobrowolski Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 258-264
"Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego", Czesław Głombik, Warszawa 1973 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 362-368
"Filozof i pamięć : refleksje nad dziełem filozoficznym Konstantego Michalskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego", Czesław Głombik, Katowice 1997 : [recenzja] Jan Sikora Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 401-402