Znaleziono 7 artykułów

Zofia Głombiowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje propercjańskie w elegiach Jana Kochanowskiego Zofia Głombiowska s. 5-28
"Carmina latina", cz. 3: "Komentarz", Jan Kochanowski, oprac. Z. Głombiowska, Gdańsk 2013 : [recenzja] Krystyna Płachcińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 159-165
"Inspiracje propercjańskie w elegiach Jana Kochanowskiego", Zofia Głombiowska, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) s. 176
"In scribendo assequi quod summum est" : Ajschylosowa koncepcja dramatu w "Odprawie posłów greckich" Zofia Głombiowska s. 193-209
Panu Andrzejowi Dąbrówce, budowniczemu teorii, w odpowiedzi Zofia Głombiowska s. 273-279
"Józef Przyborowski jako badacz i wydawca dzieł Jana Kochanowskiego", Zofia Głombiowska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) s. 306
"Sonet I" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego - obrona dawnej interpretacji Zofia Głombiowska s. 401-408