Znaleziono 2 artykuły

Michał Głuszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii", Swietłana Mitrenga-Ulitina, Lublin 2015 : [recenzja] Michał Głuszkowski Swietłana Mitrenga-Ulitina (aut. dzieła rec.) s. 177-182
Język mniejszości jako czynnik zachowania tożsamości grupowej na przykładzie polskich staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim Michał Głuszkowski s. 389-398