Znaleziono 3 artykuły

Konstanty Maria Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karpiński w Wiedniu : 1770-1771 Konstanty Maria Górski s. 24-43
"Pisma literackie - z badań nad literaturą polską wieku XVII i XVIII", K. M. Górski ; przedm. poprzedził K. Morawski, Warszawa 1913 : [recenzja] Stanisław Pigoń Konstanty Maria Górski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 479-483
Karpiński w latach 1771-1780 Konstanty Maria Górski s. 542-568