Znaleziono 59 artykułów

Tomasz Gałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylematy wokół ustawy kanonicznej (I) - 'ordinatio rationis' czy 'fidei' w świetle Encykliki "Fides et ratio" Tomasz Gałkowski s. 3-28
Laudacja na cześć Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Remigiusza Sobańskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej Tomasz Gałkowski s. 11-20
O adekwatności lub nie pojęcia prawa w prawie Bożym Tomasz Gałkowski s. 11-24
Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego Tomasz Gałkowski s. 29-77
Nauka religii w szkołach w "Liście okólnym" Kongregacji Wychowania Katolickiego Tomasz Gałkowski s. 37-49
Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie Tomasz Gałkowski s. 39-65
Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa Tomasz Gałkowski s. 41-59
Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) - 'bonum commune' czy 'communionis' Tomasz Gałkowski s. 43-65
Moc wiążąca decyzji wstąpienia do Kościoła podstawą praw i obowiązków we wspólnocie wierzących Tomasz Gałkowski s. 51-67
Postulaty „De lege ferenda” w odniesieniu do chrztu dzieci Tomasz Gałkowski s. 51-70
Wyższe instytuty wiedzy religijnej Tomasz Gałkowski s. 51-62
Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego Tomasz Gałkowski s. 59-93
Dyspensa od prawa Bożego Tomasz Gałkowski s. 67-79
Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie (II) Tomasz Gałkowski s. 67-84
Moc wiążaca ustaw „czysto kościelnych” w stosunku do osób występujących z Kościoła Tomasz Gałkowski s. 69-86
Przestrzeganie prawa : na marginesie Dekretu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych Tomasz Gałkowski s. 77-91
Zakaz uprawiania handlu i dokonywania transakcji przez duchownych Kościoła katolickiego Tomasz Gałkowski s. 79-90
The Matrimonial Covenant as the Nature of Things (of Marriage) Tomasz Gałkowski s. 79-92
Instytucja małżeństwa w świetle instytucjonalnej koncepcji Kościoła Soboru Watykańskiego II Tomasz Gałkowski s. 89-102
Usunięcie proboszcza : analiza konkretnego przypadku Tomasz Gałkowski s. 89-98
Zlecenie (mandatum) do nauczania przedmiotów teologicznych (kann. 812 i 818 KPK) Tomasz Gałkowski s. 97-113
Teologia prawa Tomasz Gałkowski s. 105-125
The Charter of the Rights of the Family in the Context of Theology of Law Tomasz Gałkowski s. 105-114
Zakaz przyjmowania publicznych urzędów przez duchownych Tomasz Gałkowski s. 111-122
„Idea prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, Jadwiga Potrzeszcz, Lublin 2007 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Jadwiga Potrzeszcz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
Relacja "ius-lex" jako podstawa praw i obowiązków człowieka Tomasz Gałkowski s. 139-166
Correlation of Rights and Duties of the Faithful in the Constitution "Gaudium et Spes" and Its Influence on the Formulations in the Code of Canon Law Tomasz Gałkowski s. 141-153
Sovereign Family Tomasz Gałkowski s. 143-156
Obowiązki człowieka w "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" oraz w społecznym nauczaniu Kościoła Tomasz Gałkowski s. 143-157
Metoda kanonistyczna we współczesnej dyskusji naukowej Tomasz Gałkowski s. 169-190
Instytucja prawna uniwersytetu katolickiego i uniwersytetu kościelnego Tomasz Gałkowski s. 185-202
"Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego : studium historyczno-prawne", G. Wojciechowski, Lublin 2013 : [recenzja] Tomasz Gałkowski G. Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Sprawozdanie z konferencji naukowej poświeconej myśli Ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego Tomasz Gałkowski s. 191-194
"La compartecipazione nel delitto canonico : alla ricerca del concetto teoretico", P. Skonieczny, Roma 2015 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Skonieczny (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"La libertà religiosa nei trattati dell’Unione Europea. Genesi, attualità e prospettive", Piotr Lewandowski, Romae 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Prawo kanoniczne a środowisko naturalne i środowisko ludzkie Tomasz Gałkowski s. 201-221
Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze Tomasz Gałkowski s. 217-239
The Right of the Child to Life and to Preserve His or Her Identity Tomasz Gałkowski s. 229-247
"Przymierze miłości małżeńskiej : Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego", Andrzej Pastwa, Katowice 2009 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 245-250
"Le sanzioni penali nella Chiesa", P. 1 : "I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1366)", Zbigniew Suchecki, [Città del Vaticano] 1999 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"I beni temporali della Chiesa", Milano 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 266-270
"Le sanzioni nella Chiesa", Milano 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 277-281
"I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale", Milano 1998 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 282-285
"Il "quid ius" nella realtà umana e nella Chiesa", Tomasz Gałkowski, Roma 1996 : [recenzja] Remigiusz Sobański Tomasz Gałkowski (aut. dzieła rec.) s. 289-293
„Demokratyczne państwo prawa”, Ed. M. Aleksandrowicz, A. Jamroz, L. Jamroz, Białystok 2014 : [recenzja] Tomasz Gałkowski M. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) A. Jamroz (aut. dzieła rec.) L. Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 293-294
"El error que determina la voluntad. Can. 1099 del CIC de 1983", Piotr Majer, Pamplona 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 293-297
„Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa”, Ed. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok 2015 : [recenzja] Tomasz Gałkowski M. Andruszkiewicz (aut. dzieła rec.) A. Breczko (aut. dzieła rec.) S. Oliwniak (aut. dzieła rec.) s. 295-296
"Causae Polonae coram Sacra Romana Rota XV-XVII saec. Explanatio processuum et regestra documentorum", Christina Bukowska-Gorgoni, Roma 1995 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Christina Bukowska-Gorgoni (aut. dzieła rec.) s. 297-301
Międzynarodowe sympozjum poświęcone ochronie środowiska Tomasz Gałkowski s. 303-304
“IlIus divinum nella Vita Della Chiesa”, XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Venezia 17–21 settembre 2008, Venezia 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 306-307
Pobożny zapis i pobożna fundacja Tomasz Gałkowski s. 317-335
"Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim rozmawia Marek Łuczak, Katowice 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) Marek Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 344-347
„Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II”, Grzegorz Leszczyński, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 350-352
„Obrona ważności małżeństwa a poszukiwanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego na podstawie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w Trybunale Diecezji Łódzkiej w latach 1920–2006”, Adam Bartczak, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Adam Bartczak (aut. dzieła rec.) s. 352-357
„Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, 10–30 KPK), Grzegorz Leszczyński”, Łódź 2009 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Lezioni di Teologia del Diritto Canonico", Paolo Gherri, Roma 2004 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Paolo Gherri (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici", Libero Gerosa, Lugano 2005 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Libero Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Canonistica, Codificazione e Metodo", Paolo Gherri, Città del Vaticano 2007 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Paolo Gherri (aut. dzieła rec.) s. 397-399
"Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku", Tomasz Rakoczy, Gniezno 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Tomasz Rakoczy (aut. dzieła rec.) s. 458-466