Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Gacek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Joz 10, 12-15 Stanisław Gacek s. 117-144
"The Book of Joshua", M.H. Woudstra, Michigan 1981 : [recenzja] Stanisław Gacek M.H. Woudstra (aut. dzieła rec.) s. 323-329