Znaleziono 9 artykułów

Janusz Gajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejskość i polskość jako kategoria wspólnotowych wartości transmisji dziedzictwa kulturowego jednoczącej się Europy Janusz Gajda s. 38-49
"Ucisk i strapienie", Adam Kozłowiecki, Warszawa 2008 : [recenzja] Janusz Gajda Adam Kozłowiecki (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"With Christ in Scripture", Clive Dillon-Malone, Ndola-Zambia 2008 : [recenzja] Janusz Gajda Clive Dillon-Malone (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku", Janusz Gajda, Kraków, 2008 : [recenzja] Teresa Wilk Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 187-195
"Telewizja, młodzież, kultura", Janusz Gajda, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 198
"Listy i wspomnienia z pracy misyjnej w Zambii (1935-1996)", Antoni Froch, Lublin 1997 : [recenzja] Janusz Gajda Antoni Froch (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Imkulturacja chrześcijaństwa w Zambii", Janusz Gajda, Warszawa 2000 : [recenzja] Stanisław Piłaszewicz Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Mission und Kirche in Sambia (1875-1944)", Aleksander Bejger, Frankfurt am Main 1996 : [recenzja] Janusz Gajda Aleksander Bejger (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"The good Earth : Reflection on Evangelization", Emilia Paola Pacelli, Rome 2010 : [recenzja] Janusz Gajda Emilia Paola Pacelli s. 238-244