Znaleziono 3 artykuły

Irena Galster

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
"Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831-1864" N. W. Berga : powstanie dzieła i jego losy J. I. Sztakelberg Irena Galster (tłum.) s. 41-66
"Język starotoruńskiego przekładu dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego >>De Republica emendanda<<. (System fleksyjny)", Irena Galster, Warszawa 1975 : [recenzja] Irena Galster Irena Galster (aut. dzieła rec.) s. 169