Znaleziono 5 artykułów

Łukasz Garbal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edytorskie problemy z "Pornografią" Łukasz Garbal s. 29-41
Fenomenologia „Ferdydurki” Marian Bielecki Łukasz Garbal (aut. dzieła rec.) s. 179-182
Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich : wczesne lata (1950-1961) Łukasz Garbal s. 207-223
Edytorstwo : rzemiosło na styku sztuki, sztuka na styku rzemiosła Dariusz Pachocki Łukasz Garbal (aut. dzieła rec.) s. 236-247
Nota edytorska do reedycji miesięcznika "Europa" Łukasz Garbal Dorota Szczerba s. 297-301