Znaleziono 7 artykułów

Wanda Garbowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warszawskie szkoły średnie ogólnokształcące w pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej Wanda Garbowska s. 107-123
Jędrzejewiczowska ustawa szkolna z 1932 roku Wanda Garbowska s. 123-141
Powszechność nauczania w Polsce w latach 1932-1939 Wanda Garbowska s. 133-153
"Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939", Stanisław Mauersberg, Wrocław [etc.] 1969 : [recenzja] Wanda Garbowska Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Walka Związku Nauczycielstwa Polskiego o postępowy program oświatowy 1919-1939", Mieczysław Marczuk, Warszawa 1970 : [recenzja] Wanda Garbowska Mieczysław Marczuk (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905-1918", Eugenia Podgórska, Warszawa 1973 : [recenzja] Wanda Garbowska Eugenia Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939", Mieczysław Iwanicki, Olsztyn 1984 : [recenzja] Wanda Garbowska Mieczysław Iwanicki (aut. dzieła rec.) s. 257-259