Znaleziono 2 artykuły

Aleksander Gardawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień kultury wczesnego wczesnośredniowiecza południowej Polski : uwagi dyskusyjne Aleksander Gardawski s. 9-53
Chodlik, pow. Opole Lubelskie Aleksander Gardawski Irena Kutyłowska s. 222-223