Znaleziono 2 artykuły

Juliusz Gardawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim Marek Benio Juliusz Gardawski s. 85-93
Postawy Polaków wobec migracji : wybrane aspekty Juliusz Gardawski s. 98-109