Znaleziono 3 artykuły

Leszek Garlicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Trybunał Konstytucyjny PRL", Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Garlicki Zdzisław Czeszejko-Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 82-86
Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją projektu nowego Prawa o adwokaturze Leszek Garlicki s. 98-101
Pov’con przed Trybunałem w Strasburgu Leszek Garlicki s. 565-572