Znaleziono 2 artykuły

Mirosław Gdesz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewindykacja nieruchomości wywłaszczonych w trybie dekretu wywłaszczeniowego z 26 kwietnia 1949 r. Mirosław Gdesz s. 33-43
Rewindykacja nieruchomości wywłaszczonych w trybie dekretu wywłaszczeniowego z dnia 7 kwietnia 1948 r. Mirosław Gdesz s. 63-72